OPAC Search : ระบบสืบค้นทรัพยากรณ์สารสนเทศหอสมุด
Virtua

เลือกภาษา    
University

   ยินดีต้อนรับสู่เว็บสืบค้น หอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต หรือ OPAC นักศึกษา คณาจารย์ หรือผู้ใช้บริการทุกท่าน สามารถพิมพ์คำสืบค้นที่ต้องการค้นหา ในช่องด้านล่าง และคลิก "Search"

   และนอกจากนี้ท่านยังสามารถสืบค้นแบบเจาะจงได้ โดยเลือกเขตข้อมูลที่เฉพาะขึ้น เช่น ชื่อเรื่อง(Title), ผู้แต่ง(Author), หัวเรื่อง(Subject), หรือ ISBN ได้

   สำหรับสืบค้น หนังสือ วารสาร สื่อมัลติมีเดีย , ดัชนีวารสาร

หนังสือใหม่

Search tips

  • คุณสามารถใช้เครื่องหมายอัญประกาศเพื่อค้นหาคำหรือวลี :(คำที่ต้องการสืบค้น)เช่น"การจัดการโครงการ"
  • ใช้การตัดคำด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) : ตัวอย่างเช่น ประชากร* ระบบจะค้น ประชากร, ประชากรศาสตร์, ประชากรศึกษา หรือคำอื่น ๆ ที่เริ่มต้นด้วยคำว่า "ประชากร"
  • คำที่มีเครื่องหมายคำถาม (?)(สำหรับสืบค้นภาษาอังกฤษ) เช่นค้นคำว่า color ระบบจะค้นคำว่า color และ colour


Copyright © 2009 VTLS Inc. All rights reserved.
VTLS.com Citrus v1.4